Винаги сме играли на война,
на стражари и апаши…
И войната, искаме или не,
винаги е била някъде наблизо
 

 


 

Много чувства искаме да изпитаме реално, като в същото време се страхуваме от реалността. Пробвай се в боя – и остани жив, даже и да те убият. Провери характера си, волята, силата, ловкостта, издръжливостта и хитростта си!

Как?
ПРОСТО ИЗИГРАЙ ЕДНА ИГРА !

Правила | Талон | Инструкция | Игрища

 


ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 

 1. Никога и при никакви обстоятелства не сваляйте защитната маска на игралното поле.Маската е единствената гаранция за съхраняването на Вашите очи.
 2. На полето стреляйте само в тези,които могат да стрелят срещу Вас – не стреляйте в съдиите,в операторите,в поразените играчи,в животни в случайно минаващи.Не стреляйте извън зоната на полето.
 3. Преди излизането на полето поставете на маркера си безопасна скорост – не повече от 90 метра в секунда.Извън полето задължително слагайте маркера на предпазител и затваряйте ствола с тапа.
 4. Не стреляйте от упор – от дистанция, по – малка от 5 метра,топчетата могат да направят големи синини.
 5. При движението внимателно си гледайте под краката - помнете, че маската ограничава виждането ви.Не се качвайте на дървета,покриви или оградени места – най - често това води до травми.
 6. В случай,че някой близо до Вас е получил травма,незабавно спрете играта около пострадалия,съобщете на съдиите и медиците,помогнете им да организират евакуацията на пострадалия.
 7. В играта е забранен физическият контакт с противника или ръкопашни схватки,употреба на непейнтболно оръжие .
 8. Независимо от разгорещеността в играта съхранявайте спокойствие и контрол над ситуацията.Не спорете със съдията.Приемате всички негови решения по време на играта без ограничения!
 9. Появяването на полето на странични лица е малко вероятно, но бъдете готови за подобни срещи.При появяване на полето на странични лица без маски незабавно прекратете огъня и ги изведете извън границата на полето.
 10. При задимяване прекратете стрелбата и напуснете задименият участък.
 11. Неправилното използване на маркера може да причини сериозни наранявания с непоправими последици.
 12. Не разглобявайте и не премахвайте каквито и да е части от маркера.
 13. Забранява се хвърлянето на предмети по опонентите.
 14. Забранена е стрелба по опонент,който е извикал “убит” и е вдигнал своята пушка над главата си.
 15. Никога не гледайте вътре в ствола на маркера.Никога не разчитайте на това,че Вашият маркер не е зареден.
 16. Всички повреди или липси причинени при неправилно използване на зачислената екипировка и маркер се заплащат по цени на maxs-sport.com
 17. Предварително Ви уведомяваме,че независимо от защитната екипировка и всички правила за безопасност понякога може да получите синини и други леки наранявания.
 18. Никога и при никакви обстоятелства не сваляйте маската на игралното поле.

След подписване на инструкциите Вие носите отговорност не само за себе си, а и за хората около Вас,също така се отказвате от каквито и да било претенции към организаторите на играта.

 

Подпис:

/……………………………………………………/

 

 

 

webdesign: SPLASH

Начало | Пейнтбол | Билярд | Програми | Контакти