Винаги сме играли на война,
на стражари и апаши…
И войната, искаме или не,
винаги е била някъде наблизо
 

 


 

Много чувства искаме да изпитаме реално, като в същото време се страхуваме от реалността. Пробвай се в боя – и остани жив, даже и да те убият. Провери характера си, волята, силата, ловкостта, издръжливостта и хитростта си!

Как?
ПРОСТО ИЗИГРАЙ ЕДНА ИГРА !

 


ПРАВИЛА

 

БАЗОВИ ПРАВИЛА НА ПЕЙНТБОЛА

Общи правила:

1. На всяка игра трябва да присъства минимум един рефер. Рефера започва играта, спира я за проверка на участник, разрешава конфликтите, които могат да възникнат и завършва играта. Рефера трябва да има свирка, за да дава сигнал за начало и край на играта. Както и във всяка друга игра решенията на рефера на се оспорват, решенията СА окончателни и не подлежат на обжалване.

2. Играчът излиза от игра, ако го е улучило топче за пейнтбол и се е пукнало, оставяйки петно от боя на дрехата, маркера или друга част от снаряжението. Независимо от това кой е стрелял - противник или играч от отбора. Когато играча е улучен той трябва незабавно да се обяви за отстранен "АУТ" или "УБИТ". Трябва да вигне маркера над главата си и продължавайки да повтаря "АУТ" или "УБИТ" да излезе от полето по най-краткият и безопасен път.

3. Играчът не се смята за отстранен от играта, ако топчето е попаднало в него и не се спука. Играчът не се смята за отстранен, ако на него има боя от топче, спукало се в друг предмет. Като дърво, храст, камък и т.н., намиращ се близо до играча. Ако играчът се обяви за отстранен, защото си мисли, че са го улучили, то излиза от играта и трябва да напусня полето по най-краткият и безопасен път. Даже ако играча разбере, че не е имал попадение по себе си, след Като се е обявил за "УБИТ" или "АУТ",той е длъжен да напусне игралното поле.

4. Ако двама или повече играчи едновременно се маркират един друг, то излизат и двамата. Рефера определя, кой напуска играта, когато има боя на двама или повече играчи.

5. Ако играча не е уверен, че по него е останало петно от боя след попадение трябва да извика рефера за проверка. За времето на проверката играта се спира и всички играчи остават на местата си докато съдията не реши въпроса и не възобнови играта. Обърнете внимание, че по време на проверката всички играчи трябва да останат на местата си и в случай не придвижване, ако рефера го забележи, или ако за това му съобщи друг играч, придвижилият се играч се отстранява от играта.

6. Продължителността на играта е ограничена. Повечето игри продължават 15-60- минути в зависимост от терена. За времето следи съдията. Определяйки времеви рамки правите играта по-агресивна. Ако не е излъчен победител-преминавайте към следващата игра и опитайте нова стратегия. Почивайте между игрите. Предварително определете времето за почивка, за да може съдията да го контролира. По време на почивката играчите могат да хапнат,да си зачистят или поправят оборудването.

7. Ако играете "Превземане на флага" само на един играч се разрешава да го защитава на базата. Ако защитника е елиминиран - оставя флага на мястото, където са го елиминирали.

8. На играчите не се позволява да преместват укритията.

9. Разрешаването или забраняването на ходещи мъртъвци се определяя от саммите отбори. "Ходещи мъртъвци" са играчи, които без да са отстранени, се държат така, сякаш са ги улучили и напускат полето. Тази хитрост им дава възможност да преминат на нова позиция или да приближат противника.

10. Отстранените играчи, напускайки полето не могат да говорят с другите играчи. Отстраненият играч напуска полето.


11. На турнир могат да се използват само топчета, купени от организаторите. Използването на топчета, донесении със себе си не е разрешено. В момента на купуването на топчета играта не се спира. Рефера оставя топчетата на играча и се отдалечава.Играчът сам е отговорен за риска да бъде маркиран по време на купуването на топчета. Затова купувайте повече топчета предварително.


12. Купените топчета не се връщат.

13. Всеки отбор има капитан.На събирането на капитаните всеки от тях получава инструкции и правилата писменно.След играта капитаните на двата отбора могат да присъстват на пресмятането на точките, което прави рефера.

14. Капитаните на отборите са длъжни да дадат сигнал на рефера да започне играта. Рефера свири и играта започва официално.

15. Необходимо е да се установят граници на игралното поле. Убедете се, че всички играчи и съдии знаят къде се намират границите. По правилата всеки играч, излязъл извън пределите на полето, е елиминиран от играта и е длъжен незабавно да напусне площадката. Всички изстрели направени извън полето не се зачитат. По време на играта не се разрешава да излизате от полето и да се връщате на него. Когато излизате извън полето - излизате от играта. По време на игра на полето могат да се намират само играчи и съдии. Ако на полето се появи още някой играта незабавно се спира,д окато нарушителя не напусне полето. Установете границите на полето така, че излетелите навън топчета да не попаднат в нечия собственост, например къща, кола и т.н.

16. Отбора е дисквалифициран, ако някой от играчите излезе или сеопита да излезе на полето без да е подписал Инструкцията за безопасност.(Освобождаване от отговорност).

 

Правила за безопасност

1. Не се разрешава да се играе с шорти и блузи с къс ръкав. Всички играчи трябва да бъдат с дрехи с дълги ръкави и панталони. Ръцете и краката трябва да бъдат закрити по време на игра.

2. По време на игра всички намиращи се на полето трябва да бъдат с маски и да не ги свалят при никакви обстоятелства.

3. Всякакъв физически контакт между играчите по време на игра е забранен.

4. Забранено е да се стреля от разстояние по малко от 5 м (при сценарийни игри). Топчето излита от цевта със скорост 80-100 м в секунда,което може да доведе до травми.Ако разстоянието между двама играчи е по малко от 5 м те са длъджни да се одалечат един от друг или рефера спира играта и ги разделя.

5. Ако играч държи маркера си в протегната нагоре ръка в него не се стреляя.Този сигнал се използва за екстрени ситуации или ако е извън игра.

6. Отстраненият играч не може да стреляя,докато излиза от полето,също така в такъв играч не се стреля.

7. В никакъв случай не се стреля по съдията.

8. Строго се забранява употреблението на алкохол преди, по време или веднага след игра,докато маркерите не са обезопасени и прибрани.

 

Мерки за безопасност

1. Извън пределите на игралното поле маркерите винаги трябва да бъдат на предпазител. Желателно и с тапи или “чорапи” на ствола. В случай,ако вашият маркер пропуска CO2 избягвайте контакт с газа. СО2 замръзва при температура -76 C ° и това може да доведе до локални измръзвания на кожата. Ако маркера ви изпуска СО2 го отдалечете от Вас и повикайте рефера.

2. Винаги бъдете готови за трудности с маркера. Носете си резервни части и инструменти. Най-необходимите са клеща, комплект шестограми, отвртка и малък гаечен ключ.

3. При пренасянето на маркера не го дръжте за маркуча за подаване на СО2. Това може да доведе до изпускане на газ и дефект на маркера.

4. Важно в Пейнтбола е чистенето на оборудването след игра.Необходимо е всичко от маската до маркера да работи безотказно.След всеки игрови ден разглобете маркера,щателно го изчистете и смажете преди да го приберете..

5. В паузите между игрите никога не оставяйте снаряжението си без наблюдение.

 

 

ПРАВИЛА ЗА ТУРНИРЕН ПЕЙНТБОЛ

 

Съдържание:

 

I Обща информация

01.Размери на игрището и изисквания
02.Такси
03.ID Карти & издаване
04.Отборн и листи за участие
05.Ранглиста и подреждане
06.Игри
07.Съдии
08.Знаци показвани от съдиите

 

II Екипировка  

09.Облекло
10.Предпазна екипировка
11.Маркери
12.Друга екипировка
13.Забранена екипировка
14.Топчета

 

III Играта

 15.Старт на играта
16.Прекъсвания на играта
17.Край на играта
18.Проверка на играчите след приключване на играта
19.Проверка на маркерите след играта
20.Замерване( Chrony )по време на игра
21.Флагове и обозначителни ленти
22.Носачи на флага
23. Окачване на флага
24.Paint Checks
25.Neutral Checks
26.Маркиран играч
27.Маркиране на играч на неявни за него места
28.Маркиране на играч на явни места
29.Елиминиране

 

IV. Точкуване

 30.Точки
31.Резултати
32.Отказване/Отпадане
33.Равен резултат

V. Наказания

 34.При продължаване на игра от маркран играч
35.При изчистване/скриване на маркировка
36.При вмешателство/смущаване
37.Издаване на наказания
38.Допълнителни наказания
39.Забрани/отстраняване/дисквалификации/глоби за неспортменски поведение

VI Други

40.Поведение
41.Промени на правилата

 

 

I ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Официалната страница на Millennnium Series www.millennium-series.com е източника за най-актуалната информация относно всяко едно мероприятие на Millennnium Series.Там можете да немерите информация относно всички новости и изменения на правилата на Millennnium Series,такси за участие,награди и разбира се подробна информация за всяко едно мероприятие.

Там всеки организатор на турнир обявява (поне 30 дни преди започването)информация относно: 1.Място на организиране на турнира и план на района.
2.Формуляр за регистрация.
3.Формуляр за отказване от участие.
4.Информация за хотелите в региона.

В навечерито на турнира се организира среща на Комитета по правилата.Часа и мястото на срещата се обявяват поне 1 седмица преди преди турнира на уебстраницата на лигата. Причина за срещата е изготвянето на план на игра между отборите.Съблюдаване на правилата и проверка на условията за игра на терена от контролните органи.

Задължително се организира среща между капитаните на отборите.Мястото и часа на срещата се обявяватнай-късно една седмица преди турнира.Целта на срещата е изясняване на организационни и административни дела.Уточняване на правилата за участие и правилата за игра. Най-късно един ден преди турнира в страницата на лигата се обявява плана на игра между отборите в предварителните кръгове,часа и терена на срещите.На отборите се предоставя план с разположенито на укритията на игрището.

Фотографирането и заснемането на филми по време на турнира се разрешава само на оторизирани за целта лица.Представителите на медиите също се нуждаят от специално разрешение от организатора на турнира.За целта им се издават оторизационни карти.

На оторизираните лица и представители на медиите се забранява встъпването в очертанията на игрището,което от своя страна би могло да повлияе върху развитието на играта.В случай на ограничения наложени от страна на организаторите на турнира-на оторизираните лица или представители на медиите се предоставя специялно оградено и предназначено за целта място.

 

1.Размери на игрището и изисквания към него

 • Игрището трябва да бъде хоризонтален и напълно равен терен с цел да се минимират възможни наранявания.Игрището трябва изцяло да бъде оградено с предвидените за целта мрежи,което от своя страна да гарантира сигурноста на зрителите.Игрището има размери 55/33м.То включва 25 укрития ,като всяко от тях трябва да е на не по малко растояние от 1.5м от очертанията на игрището.Границите трябва да са добре разграничими и да са на не по-малко от 1,5 м от предпазните мрежи.
 • Всяка една база трябва да е около 2 м широка и разположена централно в задната част на игрището.
 • Никoй отбор или играч няма право по какъвто и да е повод да променя игрището.Умишлената промяна на игрището по време на игра -води до отстраняването на играча от играта.Умишлената промяна на игрището преди турнира или по време на същия води до изключването на извършителя от турнира.

 

2. Такси

 • Таксите за всеки сезон се обявяват в страницата на лигата.
 • Таксите се плащат на организатора на турнира.

 

3.Индентификационни карти & издаване

 •   За да бъде допуснат до участие в турнир всеки играч трябва да има редовна ID карта и да я носи постоянно със себе си по време на турнир.Само срещу показване на редовна ID карта преди всяка игра играча може да влезне на игрището.
 • ID картите се получават на самия турнир .Цените им се обявяват на страницата на лигата.
 • ID картите са валидни само една календарна година.
 • Името на отбора върху ID картата трябва да е същото както това в регистрационната листа на турнира.
 • Категорията под която са заведени играчите в ID картите трябва да е еднаква с категорията с която отбора е вписан в регистрационния формуляр.Този статус се запазва докато играча не премине в друга (по-горна )категория
 • Играчите могат да преминават в други категорий.Ако играч е преминал в по-ниска категория -той не може в рамките на сезона да премине отново в по-горна категория.
 • След четвъртото си участие в Мillennium Series -листата за участие на отбора в Championsleague, I Div ,II Div се приема за фиксирана и не може да бъде променяна в следващите мероприятия
 • Играчи които са регистрирани и стартират под фалшиво име нямат право да участват(изключват се)в следващите 3 турнира на Millennium Series

 

4. Отборни листи за участие 

 • Всеки тим може да регистрира до 15 играча,но има игрови максимум от 5 и 7 играча в зависимост формата на турнира.
 • Никoй играч няма право да бъде вписван в две листи едновременно.
 • Всеки играч трябва да има законно разрешение да играе в страната организатор на турнира.
 • Отборните листи се акцептират само когато всички такси са платени в пълен размер.
 • При регистрацията всеки отбор трябва да представи пълна и окончателна отборна листа.След започване на турнира тя не може да бъде променяна.
 • Всеки отбор,които запазва своя състав на 100%,но промени името си през сезона прехварля спечелените точки през сезона от старото име на новото(отбора е длъжен да информира Лигата за смяната на името си)
 • Участието на един играч в отбор в който му е забранено да играе поради регистрацията му в друг такъв или поради забранено преминаване в други дивизии води до лишаване на отбора от получените точки или бива изключван от турнира.

 

5.Формиране на Ранглиста

 • 5.01 Отборните точки се разпределят по следния начин:

R =(Място на отбора:брой отбори)

[(1- R )*200]+5=Точките

Ранглистата се формира като сбор от всички точки спечелени от отбора по време на турнирите в които е участвал.

 

 • На базата на спечелените точки отборите се разпределят от първо до последно място в дивизията в която играят( Championsleague ,I Div ,II Div i III Div ) За първият турнир през следващият сезон отборите се подреждат на базата на тяхното място през изминалият сезон.В сл ичаи,че отборите нямат точки от предишният сезон те се подреждат по азбучен ред,където се игнорират имена на градове и думи като"the" или "team"
 • Всеки отбор които е решил да премине в по-горна Дивизия например от 3-та във 2-ра или от 2-ра в 1-ва запазва само една процентана част то събраните до момента точки.След първия турнир 80%,след вторият 60%,след третият 40%и след четвъртия 20%.Всеки отбор които се реши да мине в по-долна дивизия запазва 100%от спечелените до момента точки.
 • Marshalteams получават 200 точки.Тези точки се дават с цел да се стимулира всеки един тим да поема задължението си като Marshalteam.Те биват допълнително ръководени и контролирани от Millenium Series

 

6. Играта

 

 • Седем играча от отбор играят в предварителните кръгове.Игрите се провеждат срещу отбори от съответната Дивизия.
 • Продължителноста на всяка игра е 7 минути.
 • Игри в Дивизиите

  -Отборите от Champions Paintball League играят срещу отбори от Champions Paintball League, I Дивизия и II Дивизия.

  -Отборите от I Дивизия играят срещу отбори от Champions League , I Дивизия и II Дивизия.

  -Отборите от II Дивизия играят срещу отбори от Champions League , II Дивизия и III Дивизия

  -Отборите от III Дивизия играят срещу отбори от I Дивизия, II Дивизия и III Дивизия

 

 • Отборите се класират по следният начин за четвъртфиналите:

  -Ако в Дивизията има по-малко от 8 отбора-няма четвъртфинали,а първите 4 отбора се класират директно за полуфиналите.

  -Ако отборите са от 8 до 20 в Дивизия-за четвъртфиналите се класират първите 8 отбора.

  -Ако отборите са от 21 до 30 в Дивизия-за четвъртфиналите се класират първите 12 отбора.

  -Ако отборите са повече от 30-за четвъртфиналите се класират първите 16 отбора.

  -При лига от две Дивизии за полуфинала се класират първите два отбора в четвъртфиналите от всяка една.

  -При лига от три Дивизии за полуфинала се класират първите отбори от всяка Дивизия и отбора заел второто място с най-много точки измежду трите дивизии.

  -При една четиридивизионна лига за полуфинала се класират отборите заели първите места на четвъртфиналите от всяка Дивизия.

  -Ранклистата се формира след края на всеки кръг(турнир)на базата на спечелените в него точки.

 • На полуфинала играят отбора заел първото място срещу отбора заел четвъртото.В другия полуфинал играят третият срещу вторият.За финала се класират победителите от двете срещи.Срещтите се играят при модус Best Of Three

 

 • Подреждането на отборите се извършва в края на кръга,чрез събиране на спечелените точки.За случайте на равенство са създадени специални правила

 

 • Два отбора,които имат един и същи собственик,мениджър или сдружение нямат право да се срещат по-рано от полуфиналите. В случай когато тези два отбора при сформирането на плана за игра попаднат един срещу друг-отбора с по-ниско класиране се поставя едно или две места по-надолу в ранглистата,така че срещата между двата отбора да се избегне. Ако отборът с по-ниско класиране е последен в ранклистата и позицията му не може да бъде променена-тогава отборът с по-доро класиране се поставя едно или две места по-надолу в класирането.

 

7. Съдии  

 • На всяко игрище има 8 съдии и един главен съдя.Всички те са подчинени на Referee Managers .

Съдиите носят черно-бели вертикално раирани блузи,които да ги различават от играчите. Главният съдя носи блуза на черно-оранжеви вертикални райета, която показва позицията му на терена.

 • Единствено съдиите оторизирани от главният съдия могат да взимат еднолични решения на игралното поле.
 • Всички съдии трябва да са добре запознати с правилата на игра и стриктно да се придържат към тях. Съдиите трябва да са безпристрастни и обективни при взимането на решения. Всяко едно негово съмнително отсъждане се дава за разглеждане от дисциплинарната комисия на Millennium Series.
 • Съдиите не предават никаква информация на отборите по време на игра освен в случай на предупреждения,обявяване на"Елиминиран" и "Неутрален"
 • Съдиите не трябва ,чрез своето действие или бездействие да издават позицията на играчите в играта.Съдиите не трябва да пречат по никакъв начин на протичането на играта.
 • Всеки тим,които отказва да изпълнява задълженията си като съдия бива наказван.Дисциплинарната комисия на Millennium Series определя наказанието.Съществува възможноста отбора да бъде лишен от своите Referee точки.
 • Всички решения взимани на терена се контролират от главния съдия. Решенията взети или потвърдени от главния съдя са окончателни,не изискват последваща проверка и не могат да да бъдат обявявани за недействителни.

 

8. Знаци подавани от съдиите.

 • Елиминиран -когато един играч е елиминиран съдията вдига едната си рака над главата ,а с другата посочва елиминираният играч.Междувременно съдията взима обозначителната лента от ръката на играча.След показване на знака "Елиминиран" от съдията-играча не може да бъде върнат отново в игра.

 

 • Clean /Чист -съдията сигнализира,че един играч е чист/немаркиран,чрез вдигане на рака и провеждане на кръгово движение.

 

 • Неутрален -съдията сигнализира,че един играч е неутрален,като извика "неутрален",докосне самият играч и вдигне другата си рака над главата.Вдигнатата ръка е с жест"стоп" към противниковия отбор.Междувременно съдията проверява играча и обявява "Чист" или "Елиминиран".Обявяването на "Елиминиран"изисква точна преценка от съдията затова се прилага само в екстремни ситуации,когато е трудно да бъде проверен играча.

 

 • One-for-One, Two-for-One, Three-for-One наказателен сигнал. Първо съдията обявява елиминирането на играча направил нарушението.След това с движение на двете ръце свити в юмрук пред тялото показва отстраняването на друг играч.При по-високо наказаниеза нарушаване на правилата движението се повтаря за всеки допълнително отстранен играч.

 

 

II. ЕКИПИРОВКА

 

9. Облекло  

 • Играчите могат да носят най-много два ката дрехи,при официално потвърдени температури под 10 C °се разрешават три ката.Облеклото се състои от бельо(при ниски температури са разрешени дълги гащи)и един Т- Shirt или блуза с дълъг ръкав(при ниски температури е разрешена още една)-но в никакъв случай вълнени пуловери или подобни
 • Екипите на играчине не може да са подобни на тези на съдиите(черно-бели вертикални райета)Те не трябва да са също така в оранжев цвят.
 • Екипите на играчине трябва да са в добро състояние.Не трябва да са нито широки,нито тесни. Играчите нямат право да носят дрехи от високоабсорбиращи материали,такива с подплънки или такива с гладка повъртност,като найлон или гума.
 • Подплатата се счита за втори кат дрехи.
 • Играчите нямат право да носят обувки с метални токове или шпайкове.
 • Jerseys или горните дрехи трябва да бъдат пъхнати в панталоните или под Battlepack
 • Играчите имат право на един чифт подплатени ръкавици.
 • Играчите могат да носят шапки или защитни кърпи за глава.
 • Защитните ленти за глава също могат да бъдат използвани при условие ,че не превишават стандарта от 5см ширина и 1см дебелина.
 • Ако по време на игра бъде установено,че играч носи забранено облекло-същият се елиминира.

 

10. Защитно облекло 

 • Маските използвани от играчите и всички други на игрището трябва да съобразени със стандартите за пейнтбол и да са с неповредени стъкла. Маските трябва да отговарят на стандарта ATSM за защитни маски за пейнтбол. Производителите на маски трябва най късно 10 дена преди започването на турнира да представят независими тестове които доказват,че произвежданите от тях маски отговарят на ATSM стандарта и могат да бъдат използвани на турнира.Маските трябва задължително да се носят в зоните в които са разрешени "активни"маркери-това са:

-Игралното поле

-Местата за измерване на скороста на изстрелите.

-Незащитени райони които са в обсега на маркерите

При първото неспазване на тези изисквания в тези зони се прави официално предупреждение на капитана на отбора.При второ нарушение на изискванията-нарушителят се отстранява от турнира.

 

 • Играчите,официалните лица и всички други намиращи се в горепосочените зони трябва да носят маските си в техният оригинален вариант.Всяка една промяна като премахване на защитата за ушите и.т.н не е разрешена.
 • Играчите,имат право да носят да носят протектори за ръцете и лектите(налакътници) само в оригиналният -предлаган от производителите вариант.Протекторите могат да се носят под или над облеклото.
 • Играчите,имат право да носят протектори за глезените и коленете(наглезенки,наколенки).Те могат да бъдат носени под или над облеклото
 • Играчите могат да носят л ac тични клинове при условие,че не са правени промени от оригиналния вариянт
 • Мъжете могат да носят специални протектори за слабините,а жените протектори за гърдите.Те трябва да са специално разработени за пейнтбол.
 • Добре е играчите да носят платноприлепнала по гушата неопенова лента.Тя не трябва да е по-дебела от 2см.Шалове и други подобни са забранени.
 • Добре е играчите да носят шапки или кърпи за защита на главата(темето).Те не трябва да са по-дебели от 1см

 

11. Маркери  

 • Всеки играч има право да ползва един полуавтоматичен маркер 68-и калибър.Маркера може да има само един единствен Barrel (зев) и един единствен Trigger (спусък)- Doubleaction Trigger са забранени.При натискането му спусъка трябва да произвежда само един изстрел.Маркерите трябва да са ограничени до 15 изстрела в секунда т.е не трябва да могат да бъдат произведени два последователни изстрела в рамките на по-малко от 65мс
 • Дефиницията за спусък е:подвижен лост при натискането на които се произвежда изстрел.Копчетата на превключвачите не са спусъци.Един цикъл на спусъка обхваща натискането му с пръст и пускането му в изходно положение .
 • Всичи електронни автоматични маркери трябва по време на турнир да бъдат превключвани на полуавтоматичен модус.Играча не трябва да е в състояние да промени модуса на маркера по време на игра.Маркерите работещи при всеки друг различен от полуавтоматичният модус трябва да барат така устроени,че промяната на модуса да може да става единствено със специален instrument.Ball Detection System(eye)на маркерите може да бъде включвана или изключвана само с разрешението на съдията.Играчите имат право да включват/изкучват своите Loader при нужда от почистване на игрището.
 • Всички маркери с външна възможност за регулиране на скоростта трябва да бъдат така модифицирани, че по време на игра скороста да не може да бъде променяна. Всички регулатори трябва да са с турнирни "предпазители"-така че да не могат да бъдат променяни без помоща на инструменти.
 • Цевите могат да имат нарези,дупки,вдлъбнатини-но не и заглушители(нито допълнителен,нито интегриран)На играч се разрешава само една цев на игралното поле.
 • Играчите нямат право да използват неопрен или друг материал за покриването на маркера.От мерки за сигурност се разрешава използването на калъф за бутилката.
 • Маркерите трябва да бъдат носени/пренасяни в района на турнира винаги със Safety Sock (предпазен чорап за цевта) и с изключена въздушна система. Отстраняването на цевта или на част от нея, вкарването на шомпул в цевта не са достатъчни за спазването на това равило.Изключения от правилото са:

- на Chronystation

- на мястото за прострелване и регулиране на маркерите

- преди започването на играта-след изричната заповед на рефера

- по време на чистене на цевта.

При нарушаване на правилото за ползване на предпазен чорап за маркерите се прави официално предупреждение на капитана на отбора .При повторно нарушение се отстранява съответният играч.

 • Маркерите не трябава явно/видимо да се носят Trading Area и други официални места.Те трябва да бъдат пренасяни в специ a лни калъфи или пригодени за целта куфари.
 • Всеки играч,който е заловен,че маркерат му не отговаря на изискванията от раздел 11 се изключва от турнира, а отборът му се наказва за мача в които е било установено нарушението.Без значение дали то е било умишлено или не.Единственият начин да докажете, че е било неумишлено е веднага след установяването на нарушението да "капитулирате",но не по-късно от вземането на съдииското решение. Ако нарушенито се констатира преди старта ,но след измерването на скоростта(Chrony)-отбора нарушител губи играта ,но играча не се изключва от турнира.
 • Лепенките върху маркера не трябва да да превишават позволеният размер от 5*10 см и не трябва да са в оранжев цвят.

 

12. Друга екипировка Хупарите не трябва да са прозрачни. Те трябва да имат един цвят. Затъмнени хупари са разрешени.Лепенките върху хупарите и feed -а не трябва да надвишават разпешеният размер от 5*10см за всяка от страните.Лепенките не трябва да са в оранжев цвят.Капака на хупара може да е прозрачен.

 • Играчите могат да вземат неограничен брой Loaders със себе си на игрището,но не и допълнителни хупари и бутилки за въздух.
 • Два активни (немаркирани) играча имат право да си разменят екипировката на игрището.
 • Жилетките трябва така да са конструирани,че да не могат да бъдат допълнително подплатени

 

13. Забранена екипировка 

 • Забранената екипировка включва:всички части на екипировката ,които са в оранжев цвят (Jersey, Мarkers, Hopers ....);всякакъв вид комуникационна техника, както и електронни наблюдателни инструменти, димки, топчета с червен или розов пълнеж,топчета които са отровни илибиологично неразграждащи се, топчета чийто петна не могат да бъдат почистени или измити, топчета чиято обвивка/пълнеж са променени по някакъв начин. Отборите при които се установи,че играят със забранени топчета или техните Лоадерс са пълни с такива-се наказват от Millenium Series с 500 Еуро.Отборът се отстранява от турнира и се лишава от спечелените на него точки.Топчетата се тестват на базата на критерии описани в страницата на Millenium Series.
 • Всичко което в разделите от 9 до 14 не е посочно като разрешено се счита за забранено.

 

14.Топчета

 • Топчетата трябва да бъдат закупени от регистриран към Millenium спонсор или търговец.
 • Топчетата с червен или розов пълнеж са забранени.

 

 

III. ИГРАТА

 

15.Старт на играта

 • Избора на игрално поле се определя чрез хвърляне на монета.При Best of Thtee se хвърля само за 1-та игра след което страните се сменят.
 • Всеки играч поличава обозначителна лента за ръката,която е в определен цвят и се носи на лявата ръка.Всеки играч е отговорен за поставянето на лентата.Играчите без обозначителна лента на определеното място се отстраняват.
 • Играчите стартират в очертанията на игралното поле.При старт игачите трябва да докосват базата си с цевта на маркера. Когато при даване на старт играч не докосва базата си се дава фалстарт.
 • При старт -играчите трябва да имат при себе си цялата необходима за играта екипировка.
 • Старта протича по следния начин:съдията който дава старт на играта установява дали двата отбора са готови.След това дава командата "Barrel socks off"-при което играчите свалят защитните чорапи на маркера.Следва командата"Get ready for the 10 seconds warning;tree,two,one seconds"прави се обратно отброяване и играта се стартира с командата "Game on"

 

16. Прекъсване на играта

 • Играта се прекъсва само в краен случай,при опасни метеорологични условия ,урагани и други бедствени ситуации на игралното поле
 • При фалстарт поради грешка или неразбирателство от страна на съдия -главният съдия я прекъсва и се дава нов старт.
 • При всяко прекъсване на играта съдиите трябва да внимават всички играчи да останат по местата си.След разрешаване на причината за прекъсването на играта -съдиите позиционират флаговете и играчите така както са били в момента на прекъсване на играта.След което главния съдия дава старт за продължаване на играта -при които играчите стартират от същата позиция на която са били при прекъсването.
 • Играта се прекъсва с командата "Freeze".След подаването на такава команда всеки играч е длъжен да остане на позиията си.
 • Игровото време се измерва с хронометър от главният съдия или друго опълномощено за целта лице.При всяко прекъсване на играта се спира и хронометъра.След даването на нов старт съдията пуска хронометъра да отброява остатъчното време,а не наново.

 

17. Край на играта

 •   За край на играта се счита моментът в който главния съдия даде командата" Game over "(край на играта) и играчите напуснат игрището.
 • Ситуациите в които се дава край на играта са:

-Успешното "пленяване" на флага и занасяне в собствената база
-Отстраняването на всички противникови играчи.
-Изтичане на игровото време от 7 минути.

 • При изтичане на игровото време от 7 минути или съдията е обявил носача на флага " Clean " и флага за редовно окачен се дава команда " Game over "

 

18. Протичане на проверката  

 • Елиминираните играчи нямат право да напускат без разрешение от съдията или преди " Game over " определената за тях зона
 • След подаване на сигнала " Game over "всички" live " играчи се проверяват от съдиите.На играчите се разрешава да изключат своите хупари,но не и маркери.Съдиите проверяват играчите за маркирани места-при установяване на такива се налагат съответните наказания.Играчите,които не са проверени или избегнат проверка се считат за елиминирани.
 • Играчите нямат право отново да се връщат на игрището без разрешението на съдията

 

19. Проверка на маркерите преди игра

 • Преди игра всички маркери подлежат на проверка-тя включва измерване на скороста на изстрелване и установняване на съответствио с изискванията и правилата за използване на маркери по време на турнир. Всеки отбор се очаква 10 минути преди игра на Chronistation за проверка на маркерите
 • Като официален Chroni се използва Radarchroni.На игрището трябва да има резервни Chroni в случай,че Rdarchroni се развали.
 • Съдията проверява маркерите за следните неща:

-наличието на чужди тела в цевта,хупара, feed -а.
-всякакъв вид приспособления или части,чрез които играча може(без инструмент )да активира на игралното поле модуса на стрелба(да ускори скоростта на топчетата)  

 • След като маркера е минал успешно тази проверка се прави Bouncing тест, Runaway тест и измерване на скоростта на изстрелване. (15bps тест се извършва само на игрището)

 

 • Протичане на проверката:

Механичен Bouncing тест :прави се като леко се удари по задната част на бутилката.Маркера се хваща за задната част след което съдията удря(леко!)по бутилката или хупара.Ако при това се произведе изстрел-се счита ,че маркера не е издържал теста и не се допуска до игра.

Runaway Gun тест -всички маркери се проверяват за така нареченият runaway спусък.Проверяващият съдия провежда бързо последователни изстрели след което рязко спира.Всеки маркер,който е произвел изстрел 100мс след последното натискане на спусъка-маркера се счита за Runaway Gun и не се допуска до игра.

Проверка на скоростта на изстрелване .Измерването се извършва с Radarchroni .Максимално допустимата скорост е 300 fps .Всеки маркер ,чиято скорост надвишава горепосочената не се допускат до игра.

 • На играчите ,чийто маркери не са издържали тестовета се дава възможност да отстранят недостатъка в оставащо до старта време
 • На играчите ,чийто маркери не са издържали тестовета се дава възможност да отстранят недостатъка в оставащо до старта времe
 • Играчите които не са в състояние да настроят своите маркери според изискванията в рамките на определеното време до започването на играта имат право да избират дали да влезнат на игрището и да участват в играта без маркер.
 • Иг рачите които са минали успешно тестовете за скорост на изстрелване се завеждат в оградено и контролирано от съдии място.Те нямат право да напускат това място освен при влизането на игрището в присъствието на съдя.На това място играчите нямат право да да да държат маркер или инструмент в ръка без изричното позволение на съдията.
 • Всички маркери могат да бъдат подложени на щателна проверка от главните съдии с цел да се провери дали отговарят на изискванията

 

20. Измерване на скороста на изстрелване на игрището

 • Измерването може да се проведе по всяко едно време от даден съдя,за да се установи дали скоростта на изстрелване (противно на правилата) не е превишена. Съдията провежда тази проверка без да пречи на протичането на играта.
 • Играчите ,чийто маркери превишават нормата от 300 fps но по-малко от 310 fps се отстраняват от игра.
 • Играчите,чийто маркери превишават скоростта от 310fps се отстраняват и получават наказание One-for-One
 • Всеки резултат от измерването на скоростта,които води до наказание трябва да бъде показан на съответния играч
 • Играчите забелязани по време на игра да работят върху маркера си с изключение при почистване на цевта,хупара или feed-а се отстраняват от играта.Натискането/активирането на шалтери или копчета по маркера става само с разрешението на съдията.

 

21. Флагове и обозначителни ленти

 • Обозначителните ленти трябва да са около 5 см широки и достатъчно дълги така,че да паснат на ръката.Освен това та трябва да са достатъчно дълги за да могат лесно да бъдат закрепени на ръката.
 • Флаговете трябва да са най-малко 40 см широки и 60 см дълги.На игрището трябва да има 2 чифта флагове в различни цветове.Вторият флаг от всеки цвят трябва да е на разположение на съдията в случай на подаване на команда за повторение.

 

22. Носачи на флага

 • Преди всяка игра на базата на всеки от отборите се окачва флаг-той не трябва да бъде докосван от ник o й от отбора на които принадлежи.Играч които докосне собствения си флаг с цел да го пази от противников играч се елиминира
 • Играчите пренасящи противниковият флаг в своята база трябва да го носят"видимо"Те нямат право да го скриват.Ако това правило не се спази-това води до елиминирането на играча.
 • Флага може да се предава от един " live " на друг " live " играч.
 • В случай ,че носача на флага бъде елиминиран-съдията му взима флага и на съответната база се окачва резервният флаг

 

23. Окачване на флага

 • Когато играч окачи противниковият флаг на своята база-следва команда от съдията " Time "и играта се спира.При окачването на флага(успешно или не)играта автоматично се "замразява"-ник o й играч няма право да напуска позицията си.Носача на флага се проверява дали не е маркиран и се измерва скоростта на изстрелване на маркера му.
 • Ако при проверката се установи,че играча е маркиран или скоростта на маркера му превишава скороста от 300 fps -следва съответното наказание за носача на флага,а съдията дава команда за окачването на резервния флаг.Главният съдя информира играчите за оставащото време и подновява играта с обратно броене,както при старта.
 • Ако при проверката носача на флага е oбявен "clean"-окачването на флага се счита за успешно.

 

24. Paint Checks  

 • Paint Checks се извършват за да се установи дали играча е clean или маркиран
 • Paint checks се предпремат от съдиите в случаите когато забележат,че наблюдаван от тях играч е маркиран или кото изстрелите отиват в една област,където се намира играча ,но те нямат директен поглед върху ситуацията.Или в случаите когато друг съдия ги подкани за такава проверка
 • Съдиите могат, но не са задължени да правят Paint Check по настояване от страна на играч

 

25. NeutralChecks 

 • Съдиите трябва да полагат всички усилия при извършването на Paint Checks без да обявяват играча " Neutral "Въпреки това съдията преценява според ситуацията-ако няма друга възможност за установяване дали играча е маркиран-и обявява играча за неутрален ("Neutral")
 • Съдията сигнализира ,че един играч е неутрален като застане пред или до него,с едната ръка го докосва по главата , а другата я вдига над главата си насочена към противниковият отбор в жест стоп и извика Neutral .Съдията проверява максимално бързо играча и обявява " Clean " или елиминиран.
 • Докато един играч е "Neutral"-той не може да бъде елиминиран.И никoй от противниковия или неговият отбор няма право да се доближава на растояние по-малко от 15 метра от него
 • Съдията има право да изиска от играча да се движи,за да може да огледа всички части на тялото за маркировки.Ако съдията изиска от играча да стане - той трябва да се обърне в посоката обратна на противника,за да не може да наблюдава позициите му
 • Носачите на флага не могат да бъдат задържани от съдиите за извършване на Paint Check
 • Всички останали играчи,които не са обявени за неутрални по време на проверката могат да бъдат елиминирани.

 

26. Маркировки/ Hits 

 • Един играч е елиминиран,когато топче изстреляно от маркера на " live " играч уцели него или която и да е част от екипировката му,топчето се разпука и остави следа без значение колко e голяма.
 • Когато топче уцели играч но не се разпука и не остави следа-играча не се елиминира.
 • Когато играч е уцелен от топче от вече елиминиран играч и то се разпука и остави следа-играча не се елиминира.
 • Ако топчето срещне друг предмет и се спука преди да е достигнало играча и го маркира него или която да е част от екипировката-играча не се счита за елиминиран
 • Ако съдията не може да определи произхода на една такава маркировка и тя изглежда като редовна-играча бива елиминиран. Като цяло в такива сличаи -маркировката се приема за редовна когато има големина на петното колкото 2 евро монета-без значение дали е получено от коленичене, сядане,пръски...
 • В случай в които двама играчи се маркират едновременно и съдията не може да прецени кой пръв е бил уцелен - се отстраняват и двамата.
 • Съдиите трябва да наблюдават играчите за петна получени от коленичене,сядане,пръски... и своевременно по време на проверката да ги избърсват.Играч които продължава да играе с такова петно рискува то да бъде определено за редовно.

 

27. Неявни/скрити маркировки 

 • Неявни/скрити маркировки са такива,които играчите не могат да забележат или усетят.Това става най-често в области където играчите не чувстват,виждат,чуват или не могат да констатират по друг начин
 • Играчи с такива маркировки се отстраняват,но не се наказват,ако играчите не са ги забелязали.
 • Играчи ,които забележат че,имат такива маркировки-трябва веднага да спрат да играят или незабавно да изискат проверка.В противен случай рискуват да бъдат наказани като playing on

 

28. Явни/видими маркировки  

 • Маркиривки които не са скрити/неявни/ се считат за явни
 • Играчите които усетят,че са уцелени в момент на придвижване към дадено укритие(с изключение на укритията зад който стои противников играч)трябва веднага след заставането си зад укритието да се проверят за маркировки.Изключването на маркера,и избягването на незабавна проверка за маркирани места води до незабавното отстраняване на играча,а ако наистина е маркиран се налага и наказание playing on (1- for -1)
 • Играчи които бъдат маркирани на явни места,които са лесни за проверка не трябва да изискват такава от съдиите.Изискване за проверка от съдията при определени обстоятелства може да бъде оценено,като playing on

 

29. Елиминиране  

 • Играчите се елиминират за вземане на топчета от земята с цел те да бъдат изстреляни.
 • Играчите се елиминират,когато с част от тялото си или екипировката напуснат очертанията на игрището.Когато игрището е очертано,чрез ограничителна лента-при нейното докосване играчите биват също елиминирани.
 • Играчите се елиминират,когато на старта не са поставили обозначителната лента на лявата си рака,освен в случаите когато тя е паднала не по негова вина.
 • Играчи при които на игрището се открие instrument или бъдат забелязани да работят върху маркера си противно на правилата от раздел "Маркери"биват незабавно елиминирани
 • Играчите,които се отдалечат на повече от 2 метра от част на екипировката си на игрището незабавно се елиминират.Изключение са шомпулите и Loaders
 • Играчите се елиминират и за неспортменско поведение.За неспортменско поведение се счита:

 

-Незачитане на съдииски команди.

-Умишлено възпиране на съдия за проверка на маркер или за издаване на команда.

-Стрелба по съдиите

-Стрелба по явно елиминирани играчи с цел те да бъдат наранени или унижени.

-Яростна стрелба по играч,които вече е получил достатъчно попадения, за да бъде елиминиран

-Злоупотреба с Paintchecks имащи за цел да се попречи на съдията да контролира други съотборници или за да бъдат видяни позициите на противника.

-Обиждане на съдии,играчи или зрители

-Враждебен или недобронамерен контакт с когото и да е на терена

 

  Могат да бъдат наолжени допълнителни наказания

 • Един играч може да бъде елиминиран в случай на на наказание наложено на негов съиграч за неспазване на правилата (например 1- for -1;2- for -1;3- for -1)
 • Играчите сами са отговорни за почистването на старите маркировки преди всеки старт или трябва да уводемомят съдията за такива.Несъблюдаването на изискванията може да доведе до елиминирането на играча.
 • Веднага след елиминирането играчите трябва:

1. Да вдигнат рака над главата си и да не я свалят докато не напуснат игрището или влезнат в Deadbox

2 . Да напуснат игрището по най-краткият възможен път до Deadbox,освен ако съдията не им покаже друг.Освен това играчите трябва да вземат със себе си цялата си екипировка.Играчите,които не напуснат игрището по най-краткият път с цел да скрият от противника ,че са елиминирани или не следват разпоредбите на съдията се наказват с "playing on"

3 . премахната

4 .Да оставят маркера си извън Deadbox на предвиденото за това място и без да го изключват.Хупара може да бъде изключен.

5. Да влезнат в Deadbox и да не го напускат без разпоредба от съдията.

6. След разпореждане от съдията за напускане на Deadbox-трябва да бъдат поставени предпазните чорапи на маркерите.

Играчите нарушили тези разпоредби се определят като "playing on" и им се налагат съответните наказания.Елиминираният играч няма право да говори или комуницира по каквто и да е било друг начин.Елиминираните играчи нямат право да викат "Hit"(убит)и така да покажат на съотборниците си или противника ,че са елиминирани.Всеки играч,които според съдията е нарушил това правило с цел да съобщи на съиграчите си ,че е елиминиран-се наказва с "playing on"

 

 

III. ТОЧКУВАНЕ

 

30.Точки

 

 • Разпределението на точките става по следният начин:

-Един отбор получава по 3 точки за всяко успешно окачване на противниковият флаг на базата си

-Един отбор получава 2 точки за отнемането на противниковият флаг.Редовно отнет е флага,когато в края на играта той се намира в live играч.Ако и двата отбора са отнели противниковия флаг-точките се дават на отбора,които пръв го е отнел.

-Всеки отбор получава по 1 точка в случай на Draw(Равенство-всички играчи са елиминирани)

-Всеки отбор получава 0 точки при загуба.

-Всеки отбор получава също и Елиминирани/Разлика точки (Е/Р)-Е/Р е разликата между броя на собствените live играчи и противниковите live играчи в края на играта.Така точките биват от +7 до -7(според формата)

 

 • Точките се разпределят в края на всяка игра от главния съдя.

 

31. Резултати 

 • Протокола от играта се съставя на игрището от главния съдия и се показва на капитаните на двата отбора.
 • Ако нещо в протокола е задраскано или дописвано-съдийта е длъжен да изготви nov .
 • Капитаните на двата отбора са отговорни за проверката на протокола,ако бъде устаноевна грешка-протокола се изготвя наново.
 • След като капитаните са се подписали на протокола-той не може повече да бъде изменян дори и да бъде намерена грешка в него
 • Точното време когато капитаните са подписали протокола(или са отказали да го подпишат)трябва да бъде нанесено в него ,като времето в което отборите са напуснали терена.
 • Съдията е длъжен да отбележи в протокола несъгласието на някои от капитаните на го подпише-тъй като не е съгласен с написаното в него.
 • Попълнените протоколи се копират.Оригинала остава при главният съдия, а копите се занася на таблото и се нанасят данните на него.

 

32. Отказ/Неявяване

 • Отказ/Неявяване се обявява,когато един от отборите закъснее за проверка на скоростта на маркерите( Chroni ) или откаже да участва в играта.Ако и двата отбора на се появят на игрището се приема,че и двата отбора са направили отказ за участие в играта.
 • Отборът срещу когото е трябвало да се яви отказалият се отбор-се обявява за победител и получава 3 точки и +5 Е/Р или съпоставимите Е/Р точки за даденият кръг.Неявилият се отбор получава 0 точки и негативните Е/Р точки на победителя
 • Игра която вече о обявена за провалена/невалидна не може да бъде преиграна,освен в случаите когато играта не се е състояла по вина на персонала и съответният кръг не е вече приключил
 • Последователността и времето на игрите се определя така ,че отботите да имат поне 30 минути между игрите.

 

33. Равенство  

 • Когато два отбора имат равен брой точки се взимат под внимание техните Е/Р точки.Ако и там има равенство следва директно сравнение(игра между двата отбора).В случай на Drow (равенство-и двата отбора получават по 1 точка)-тогава двата отбора си поделят мястото.

 

 

  V. НАКАЗАНИЯ

   

34. Playing on -случай в който елиминиран вече играч продължава да играе.Playing on включва горенаписаното,но не се ограничава само с него.За playing on се приема също:

-когато елиминиран играч продължава да стреля или взима по друг начин участие в играта-например като продължава да се движи с изключение на случаите в които напуска игрището по най-краткият път или по друг показан му от съдията

-когато елиминиран играч говори или комуницира по какъвто и да е друг начин

-когато елиминиран играч пречи по някакъв начин на напредването на противника

-когато елиминиран играч възпрепятства проверка от страна на съдя или извика Hit (убит)

-когато елиминиран играч изключи маркера си или достъпа на газ от бутилката

-когато елиминиран играч снабдява съиграч с екипировка или топчета.

 

 • Наказанието за playing on е 1- for -1 и изключване на един допълнителен съотборник.По преценка на съдията ако един playing on играч по някакъв начин повлиял върху играта и по този начин е попречил на противника или е дал предимство на своя отбор- се наказва с 2- for -1(отстраняват се два допълнителни съотборника)

 

35 . Почистване/избърсване на маркировка/  

 • Почистване се дефинира като действие при което играч почиства петно/маркировка/ или се опитва да отстрани такова с цел да избегне елиминиране или такава команда от съдията.
 • Почистване се наказва с незабавно отстраняване на нарушителя и отстраняване на 3 допълнителни играча от същия отбор (3- for -1)
 • Играчи забелязани да изхвърлят лоадери,шомпули или друга екипировка,която е маркирана или изглежда така- с цел да избегнат елиминиране се наказват с наказанието предвидено за "почистване"(3-for-1)

 

36. Вмешателства

 

 • На зрителите е разрешено да наблюдават играта и да следят развитието й, те обаче нямат право да:

-да дават напътствия на играчите

-да дават коментари ,които евентуално могат да бъдат чути от играчите на терена

-да имат при себе си маркери без поставени предпазни чорапи,които са в състояние готово за стрелба и по някакъв начин могат да повли a ят на играта.

 

 • Членове на отбори или техни придружители,които вли a ят на играта(когато на терена е техният отбор)или дават напътствия получават наказание равнозначно на наказанието " playing on " дадено на играч на терена-и води до изключване на един от играчите на терена.
 •  

37. Установяване/налагане на наказания

 • За следните нарушения съдиите правят официални предупреждения:

-За първо нарушение срещу правилото за предпазните чорапи

-За първа злоупотреба срещу изискването за Paint check

-За първо нарушение за употреба на неуместни думи

-За първо нарушение при неизпълнение на разпоредбите на съдията.

-За първо нарушение срещу правилото за ръка над главата при елиминация.

 

 • Съдиите елиминират играчи при следните нарушения:

  -Злоупотреба и назачитане на команда "Neutral"

  -Второ незачитане на изискването от съдия за Paint check

  -Второ нарушение за употреба на неуместни думи

  -Второ или последващо незачитане на съдииска разпоредба.

  -При маркировка на явно или скрито място

  -Когато при старт маркера на играча не докосва базата

  -При сваляне на защитната маска или непоставянето и по време и на място,където това е задължително

  -Когато скоростта на изстрелване на маркера по време на игра превишава нормата от 300 fps

  -При натискането на копчета/активирането на шалтери на маркера по време на игра без разрешението на съдията.

  -При непредставяне на ID-картата на играча при изискване от съдия

  -При смущаване на играта от лице близко до играещият отбор,което не участва в самата игра.

  -Ексцесивна стрелба

  -Неспортменско поведение

  -При умишлена проняна на игралното поле по време на игра

   

   

 • Налагане на 1- for -1 наказания (освен играча нарушил правилата се отстранява един допълнитрелен играч от сатият отбор) 1- for -1 се налага в следните случаи:

 

-играч маркиран на видимо място продължава да играе

-играч маркиран на неявно място продължава да играе въпреки ,че впоследсвие я е забелязал.

-при недобронамерен/враждебен физически контакт с друг играч след като първият вече е отстранен(могат да бъдат наложени и други наказания)

-когато в края на играта играч се представя за live(немаркиран)-въпреки,че е маркиран на видимо място

-използването на маркер,чиято изходна скорост надвишава 310fps

-при натискането на копчета/шалтери на маркера след като играча е елиминиран

-при комуницирането със съотборник след като играча е елиминиран

 

 • Случаи в които е възможно налагането на 2- for -1 наказание(освен нарушителя се отстраняват още 2 играча от същия отбор)

-Играч продължава да играе въпреки ,че е маркиран и по този нарин повлиява върху играта и дава явно предимство на своя отбор.

 

 • Случаи в които е възможно налагането на 3- for -1 наказание(освен нарушителя се отстраняват още 3 играча от същия отбор)
 • -Почистване на маркировка

  -Елиминиран играч влиза отново на терена(без разрешение на съдията) с цел да смущава играта(виж 39.03)

   

38. Допълнителни наказания  

 • Съдията може да наложи допълнително 1- for -1 наказание за следните нарушения:

  -Всяко следващо неспазване на съдийско разпореждане

  -При бой или при другнедобронамерен/враждебен физически контакт с друг играч след като първият вече е отстранен(могат да бъдат наложени и други наказания)

   

 • В случай,че бъдат наложени... наказания,но на терена няма достатъчно live играчи от отбора на нарушителя-се приема ,че другият отбор е спечелил играта ,като е пленил флага и го е занесъл в своята база.А в протокола за всеки играч от отбора на нарушителя,които не може да бъде изваден от игра се възтановява играч от другият отбор като "с lean ".Така могат да бъдат "активирани" до 7 играча
 • Всеки отбор,които се уговария с друг отбор за симулативна игра и разпределение на точките-се дисквалифицира от турнира.От турнира се изключват всички играчи от листата на отбора и се отнемат точките спечелени по време на турнира.

 

39. Суспендиране, o тстраняване,дисквалификация и парични глоби за неспортменско поведение

 

 

 • Отборите са отговорни за поведението на всеки свои участник вписан в листата на турнира.Това включва както играчите,така и придружаващите лица.По време на турнира важи следното за суспендиране,отстраняване и парични глоби:

 

 • Ако даден играч бъде суспендиран и отборът му няма допълнителни играчи в листата си-отбора трябва да стартира в намален състав.Суспендирането на играча се прехвърля от един турнир на друг-до изтичането му.Суспендираните играчи предават своята ID карта на главният съдия и я получават обратно след изтичането на наказанието.

 

 • Играчите се иключват от турнира поради следните причини:

 

-умишлен физически контакт(контакт,чрез използване на маркера;блъскане по гърдите;посягане;бутане;заплюване или подобни)

-Напускане на Deadbox преди разпоредба на съдията

-Неизключването или непредаването на маркера при изискване от съдията. Активирането на копчета, шалтери, спусъка при изискването за предаване на маркера на съдията.

-Нагрубяване на противников играч,съдия или зрител.

-Умишлена стрелба извън очертанията на терена или от Deadbox

-Влизането на елиминиран играч на терена с цел да бъде смущавана играта и без изричното разрешение на съдията(виж 37.05)

 

 • При следните нарушения играчите се дисквалифицират от турнира и се суспендират за следващият:

 

-За хвърляне на маркера или въздушната система

-Агресивен физически контакт/бой/

-Стреляне по елиминирани играчи с цел те да бъдат наранени или унижени

 

 • Парична глоба се налага на суспендирано лице или лица,за тяхното продължаващо неспортменско поведение. Глобата трябва да бъде изплатена в цял размер-чак тогава се акцептират стартовите такси на отбора на глобеният за участие в следващ турнир на М illennium Series
 • Паричните глоби имат минимален размер 250€ и не могат да надвишават 1000€ в зависимост от наказанието. Дисциплинарната комисия установява размера на глобата и уведомява писмено играча и капитана на отбора.

 

 

VI. ДРУГИ

 

40.Поведение

 • Отборите и техните играчи трябва да се абстрахират от носенето на екипировка с обидни логота,снимки или думи или да я показват по време на турнир
 • Отборите и техните играчи трябва да се държат така ,че да не нараняват реномето на лигата,турнира,организаторите или някои от спонсорите.Например ,чрез разрушаване на хотелски стаи,използването на заредени маркери в незащитени зони,умишленото разрушаване на частна собственост,участие в бой(с изключение на случаите на защита на даден човек от непровокиран нападател)или чрез криминални действия.
 • Всеки играч,респективно отбор който нарушава тези правила се наказва с изключване от участие в Millenium Series за 1 година считано от момента на наказанието
 • Всички отбори трябва да спазват гореупоменатите правила и да се придържат към тях и на други такива турнири
 • Всеки отбор е задължен да почиства направеният от него по време на турнира боклук на паркинга и на територията на провеждане на турнира
 • Всеки отбор които нарушава описаните в този раздел правила се наказва с парична глоба от 250€,които се плащат на организатора на турнра.Отбора не се допуска до участие в следващи турнири до пълното изплащане на глобата

 

41. Промени на правилата  

 • Oрганизатора на турнира има право с малки изключения да прави промени на правилата за протичането на турнира.Промените се предприемат само в случай,когато те не могат да бъдат избегнати.Организатора трябва да получи разрешение от Комисията по правилата и отборите да бъдат осведомени за причините и промените най-късно до срещата на капитаните.Ако са настъпили причини за промяна на правилата по време на самия турнир-се организира незабавна среща на капитаните и до свършването и няма право да бъде даден старт на нито една игра

 

 • Комитета по правилата се състои от: J o rn Windler , Andy Scutt , Ulrich St a hr , Alvaro Mesquita и делегатите на комитета на играчите към Millenium Series .При настъпване на проблеми които не са засегнати тук и изискват разглеждане и взимане на решение-следва събрание на комитета,разглеждане и взимане на окончателно решение,което се добавя към правилата на сериите

 

Последните промени обхващат следните номера:

Дата: Раздел/Параграф

02.05.05 Раздел : 1,03; 9,09; 10,07; 11,10; 12,01 :12,02; 23,02; 29,02; 29,03; 29,07; 29,10; 31;37,01; 37,02; 37,05 ;38,02; 38,03 ;39,04

 

 

Преведени на български със съдействието на Мариян Икономов
и

www.play-pb.com
www.imi-sports.com

 

 

 

webdesign: SPLASH

Начало | Пейнтбол | Билярд | Програми | Контакти